Base pilastra , Ref.503B
Capitel pilastra, Ref.503CPilastra escayola, Ref.502 horizontalPilastra escayola, Ref.503 horizontalBases y capiteles

Base de pilastra escayola, Ref.501B

Base pilastra escayola.
Pilastra Ref.501 / 502
Capitel 501C

Medidas 8x10x4x11cms
Peso 400 grs
Ref.501B

Descripción del Producto

Base pilastra escayola.
Pilastra Ref.501 / 502
Capitel 501C

Medidas 8x10x4x11cms
Peso 400 grs
Ref.501B